Osiot
Omat työkalut

Kirkon rahat

Kirkon rahoista puhutaan ja kysytään paljon. Mistä kirkko saa rahaa ja mihin se sitä käyttää? Mitä omaisuutta kirkolla on? Näillä sivuilla selvitetään mahdollisimman tarkasti, mitä kirkon rahat erityisesti Helsingissä ovat.

Kirkon rahat pyörivät ennen kaikkea seurakuntatalouksissa. Saman kunnan alueella olevat seurakunnat toimivat yhtenä taloutena, seurakuntayhtymänä. Helsingin seurakuntayhtymän vuotuiset tulot ja menot ovat runsaan 120 miljoonan euron suuruiset. Se vastaa noin 20 000 asukkaan kunnan, esimerkiksi Mäntsälän, taloutta. Jos yhtymä olisi yritys, puhuttaisiin liikevaihdosta, joka mahtuisi nipin napin 400 Suomen suurimman yrityksen joukkoon. Näillä sivuilla oleva sanasto on tehty, jotta kirkon ja yritysten talouslukujen vertailu olisi helpompaa.

Kaikkien Suomen seurakuntien eli koko kirkon talous on noin kymmenkertainen Helsinkiin verrattuna, jonkin verran yli 1 000 miljoonaa euroa. Kuntapuolella oltaisiin osapuilleen 200 000 asukkaan kaupungin, esimerkiksi Vantaan, kokoisessa taloudessa. Yrityksenä sen ”liikevaihto” sijoittuisi johonkin 50-60 suurimman tienoille.

Sekä Helsingin seurakuntayhtymässä että koko kirkossa on siis kysymys kohtuullisen kokoisesta, mutta ei mitenkään hirmuisen suuresta taloudellisesta toimijasta.

Seurakuntatalouksien lisäksi kirkon rahoja liikkuu kirkon keskusrahastossa, joka huolehtii koko kirkon yhteisistä tehtävistä. Tärkein näistä on kirkon henkilöstön eläkkeistä huolehtiminen. Keskusrahasto saa tulonsa pääosin seurakuntatalouksien maksamista maksuista.

Kaikilla seurakuntatalouksilla ja kirkon keskusrahastolla on myös omaisuutta. Seurakunnilla on sitä hyvin eri tavoin riippuen siitä, mitä ne ovat historian saatossa muun muassa lahjoituksina saaneet. Suurin osa omaisuudesta on kiinni omassa käytössä olevissa kiinteistöissä, ennen muuta kirkoissa. Lisäksi seurakunnilla voi olla hyvin eri tavoin esimerkiksi metsä- tai sijoitusvarallisuutta. Helsingin seurakuntien kiinteistöistä ja sijoitusvarallisuudesta kerrotaan näillä sivuilla erikseen.

Kirkon keskusrahastolla on vajaan 900 miljoonan euron sijoitusomaisuus. Tästä valtaosa, lähes 850 miljoonaa on eläkerahastoa, jota on kerätty varmistamaan se, että kirkko pystyy huolehtimaan työntekijöidensä eläkkeistä. Rahasto kattaa vain pienen osan siitä eläkevastuusta, joka kirkolla on.